Imam Salahuddin Barakat informerar på svenska

Imam Salahuddin Barakat informerar på svenska

Med anledning av den rådande situationen har Myndigheten för stöd till trossamfund och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bett företrädare för olika trossamfund att informera om Corona/COVID-19. Filmen är inspelade i april 2020.

Sheikh Salahuddin Barakat från Islamakademin som likväl sitter i Muslimska Fredsrörelsens religiösa råd ger perspektiv och råd kring denna utmanade pandemi vi erfar.

Må vi använda denna tid till reflektion för att komma till djupare insikt och sätta tillit till Gud samtidigt som vi gör det vi kan för att ta vara på oss och andra genom denna prövning, Amin.