Autism awareness med SMFR Stockholm City

Autism awareness med SMFR Stockholm City

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar.

Lokalavdelning Stockholm city kommer den 6 april arrangera ett föredrag kring psykisk ohälsa med fokus på AST-diagnosen Asberger. Lokalavdelningens ordförande Ibrahim Pohniluemaeh kommer att låta oss följa med på hans egna livsresa och hur diagnosen påverkat honom samt vilka lärdomar han kunnat dra utav det. Ibrahim Pohnilumaeh är, förutom ordförande i SMFR, lärarstudent för årskurs 4-6 på SU.

Autismrelaterade diagnoser har ökat explosionsartat de senaste decennierna. Uppskattningsvis har cirka 1-2% av Sveriges befolkning en AST-diagnos. Därav är det ett ämne som är viktigt att belysa eftersom det är en kännbar företeelse i samhället. Det är även viktigt att diagnoser som Autism och asperger lyfts upp från ett islamiskt perspektiv.

När: 2 April (18:00-19:30)
Var: Online (zoomlänk finns under)
Kontakt: Aleksander Brolin +46708818161

Här är zoomlänken för föreläsningen. Vi ses online InshAllah!
https://zoom.us/j/517071937?pwd=UWQyU2VRb3NONFVwWTlkNDlzaXBrdz09&fbclid=IwAR38yWHQCR8rKastPe9v4Dryqu2UqXLZCG-PjWH-eY_9Adul0pVngmLCMe0