Black Lives Matter – ett islamiskt perspektiv

Black Lives Matter – ett islamiskt perspektiv

Fredagen 19 juni anordnade Muslimska Freds Katrineholm ett event med titeln ”Black Lives Matter – ett islamiskt perspektiv” där generalsekreterare Yasri Shamsudin Khan var inbjuden att tala om ämnet.

Med bakgrund av mordet på George Floyd har röster höjts på flera håll i hopp om ett mer rättvist samhälle där hudfärg inte ska vara en diskriminerande faktor. Eventet inleddes med att reflektera och definiera begreppet ”rasism” för att deltagarna skulle ha en gemensam uppfattning om vad konceptet innebär.

Hur har islam hanterat rasism? Utifrån ett individuellt perspektiv, först och främst med kunskap genom rätta premisser om människan och verkligheten. I och med Profeten Muhammads ﷺ ankomst förändrades många sätt att betrakta världen, människan samt värden och dygder.

I sitt avskedstal sa Profeten Muhammad att ”en arab är inte bättre än en icke-arab och att en vit inte är bättre än en svart och att en svart inte är bättre än en vit” utan att det avgörande är vår ”gudsmedvetenhet och goda handlingar”.

När det kommer till strukturella perspektivet är det viktigt att rättvisa etableras och upprätthålls. Ska ett samhälle vara utan samhälle rasism måste det också förebyggas med lagar och rättssystemet.

En av deltagarnas reflektioner:
”Otroligt lärorikt event som erbjöd perspektiv jag inte reflekterat kring tidigare. Väldigt tacksam för denna föreläsning och möjligheten att ta del av alla kunskapsfyllda event som ni i Muslimska Fredsrörelsen erbjuder.”