Lär känna de kvinnliga följeslagarna

Lär känna de kvinnliga följeslagarna

I lördags (28/6) hade Norrköpings lokalavdelning ett event som handlade om de kvinnliga följeslagarna. Inbjuden att hålla föreläsa var Tihama Al Hashmi som också är kansliassistent och lokalavdelningsordförande för Järva.

De kvinnliga följeslagarna är förebilder för oss alla och deras liv är en stor inspiration som vi kan hämta många lärdomar ifrån. Fokus var på Aisha och Asma bint Abu Bakr där det redogjordes för deras historia och deras roll i samhället och vad de bidrog med. Aisha som var hustru till Profeten Muhammad ﷺ var en väldigt stor lärd och hon låg till grund för en stor del av rättsläran.

Det pratades vidare kring vad vi kan lära oss av dem och vilka handlingar som de gjorde som vi också kan försöka implementera.

Reflektioner från två av deltagarna på eventet:
”När Asma växte upp hade hon mycket dialog med sin pappa (Abu Bakr) och det är något vi kan lära oss av i relationen föräldrar-barn.”
”Vi har olika styrkor som Gud har gett oss som vi kan använda för att göra Gud nöjd.”

Må Gud vara nöjd över alla följeslagare och må vi inspireras att efterlikna dem, ameen!