SMFRs verksamhet kopplat till Coronautbrottet

SMFRs verksamhet kopplat till Coronautbrottet

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa – som idag är Sveriges största muslimska ungdomsrörelse – arrangerar årligen flera hundra fysiska aktiviteter med våra avdelningar vilket innebär att vi har pågående verksamhet nästan året runt. Vi är väldigt glada och stolta över det växande engagemang som finns runtom i landet. Virusutbrottet påverkar givetvis detta och vi kommer därmed inte ha lika många fysiska sammankomster under våren och sommaren som vi brukar ha.

Till följd av hur situationen kring coronavirusets utbrott har flera av muslimska fredsrörelsens aktiviteter ställts in under hela föregående månad. På nationellt håll så har vi istället börjat ställa om och tagit fram nya riktlinjer och mallar såväl som införskaffat teknisk kapacitet till onlinebaserad verksamhet – som vi kallar för E-aktiviteter. Instruktioner och mallar kommer att distribueras till förtroendevalda på regioner och lokalavdelningar under april månad in sha Allah så att de kan ställa om sina planeringar. Kurser, föreläsningar, hangouts och andra aktiviteter håller på att förberedas för onlineverksamhet och vi planerar att in sha Allah börja lansera dessa initiativ inom kort samtidigt som alla planerade läger och större sammankomster kommer att skjutas upp på obestämd tid.

Det tråkiga med E-aktiviteter är att det inte riktigt kan ersätta samma känsla av att komma samman på gemensamma läger. Det positiva å andra sidan är att med hjälp av E-aktiviteter så kan medlemmar från hela landet delta i ett större utbud av aktiviteter då E-aktiviteter möjliggör för att kunna delta oavsett var någonstans man bor. Vi ser denna tid som en möjlighet att kunna bygga upp E-verksamhet som en del av vårt utbud i framtiden så att medlemmar på mindre orter eller på platser där vi inte har aktiva lokala avdelningar enklare ska kunna delta. Vi ser denna samhällsförändring i spåret av viruset som en möjlighet att bygga upp och utveckla vår verksamhet på ett sätt som förhoppningsvis gör den tillgänglig för flera.

Muslimska Fredsrörelsen anser det vara av största vikt att vi alla på olika sätt tar personligt ansvar och försöker hjälpa till i samhället på dem sätt vi kan. Vi ser det som viktigt att vi alla försöker göra vårt yttersta för att bidra till att försöka förhindra ökad smittspridning – särskilt gentemot våra äldre och de som tillhör riskgrupperna – samtidigt som vi försöker bidra med det som vi ser behövs.

Vårt råd är att fortsatt följa de uppmaningar som kommer från folkhälsomyndigheten om att tvätta händerna ordentligt, hosta i armveck och hålla sig hemma vid minsta tecken på sjukdomssymptom.

Förhoppningsvis så lugnar spridningen av viruset ner sig och vi når en form av flockimmunitet samtidigt som svensk sjukvård och regioner hinner rusta upp sin beredskap för att långsiktigt kunna hantera de behov som finns kopplade till framtida smittspridning.

I skuggan av virusepidemin så har det också uppstått en hel del andra utmaningar som vi kommer behöva tackla. Mångas behov i samhället har i dessa tider blivit mer akuta och att det är viktigt att kunna uppvisa solidaritet genom att hjälpa till och bidra där man har möjlighet och kan.

Om du inte tillhör en riskgrupp, så kan du göra som flera andra av våra medlemmar gjort och se över om du kan vara med och bidra till att handla till äldre grannar/riskgrupper i ditt lokalområde eller göra volontärt arbete i något sammanhang där du bidrar till att förstärka tillit och gemenskap i samhället. Sitter du på någon speciell kunskap eller kompetens och har fått extra tid över, fundera på var du skulle kunna dra nytta av dina färdigheter och kunskaper för att kunna göra en extra insats någonstans i dessa tider.

Återberättad av Abdullah ibn al-’As att Profeten, frid vare med honom sade (löst översatt): De som inte visar barmhärtighet till våra yngre och som inte inser den rätten som våra äldre har är inte från oss. (Sunan Abu Dawud)

Det är uppmanat att visa hänsyn till våra äldre och i dessa tider finns det säkerligen många sätt att på olika sätt hjälpa våra äldre med sådant som de behöver på ett ansvarsfullt sätt. Samtidigt är det viktigt att också inte glömma bort att ordentligt förklara för de yngre vad det är som faktiskt händer på ett pedagogiskt sätt – så att även de har full förståelse för hur de bör agera och kan bidra på ett positivt sätt.

Ta denna möjlighet till att göra goda gärningar och bidra där du kan med kunskap. Läs på kring folkhälsomyndighetens rekommendationer – samtidigt som du också tar extra hänsyn till din omgivning genom att informera och agera i enlighet med dessa rekommendationer. Det är svårt att hantera en osynlig fara som ett virus utgör och det kan bidra till oro och ångest. Vi har alla äldre i vår omgivning och en del av de våra nära och kära tillhör riskgrupper. Det kan kännas för vissa i dessa tider väldigt osäkert och oroligt.

Kom ihåg att islam uppmanar oss att anstränga oss och använda de medel vi har till vårt förfogande för att uppnå våra mål och undvika faror samtidigt som vi också uppmanas att sätta vår tillit till Gud. I slutändan sker allt i enlighet med Guds vilja.

Vi ber Gud att skänka oss alla andligt och fysiskt välbefinnande och skydda oss från prövningar som för oss iväg från Honom, ameen!