Göteborg – Årsstämma SMFR Göteborg City- 12 Januari

Göteborg – Årsstämma SMFR Göteborg City- 12 Januari

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar!

Det har blivit dags för SMFR Göteborg City att arrangera sin årsstämma för 2019. Årsstämman kommer att äga rum den 12 januari kl 10-13. Efter lokalavdelningsårsstämmorna kommer det att hållas en utbildning av SMFR:s generalsekretare Yasri Khan.

Tid: 12 janurari kl. 10:00 – 13:00
Plats: Drottninggatan 30 (Sensus)

Kontaktperson: Abdulaziz Saleh
abdulaziz.saleh@muslimerforfred.org