Vandring och reflektion i huvudstaden

Vandring och reflektion i huvudstaden

SMFR Norra Stockholm anordnade en vandring med reflektion i Brunnsviken i Hagaparken. Eventet inleddes i sann SMFR-anda med koranrecitation innan vandringen påbörjades. Under vandringen diskuterade och reflekterade deltagarna med varandra.

En reflektion var kring träden som tar våra föroreningar och producerar något gott. På samma sätt bör vi tänka att även om folk gör illa mot oss så bör vi respondera med gott. Samtidigt bör man likt trädet fortfarande ha rötterna i jorden och vara ödmjuk.

Dessutom reflekterades det över vad regnet och vad den biologiska mångfalden i naturen kan lära oss. Att allt i naturen har sin rätta plats och att vi på samma sätt behöver hitta vår rätta plats.

”Guds är herraväldet över himlarna och jorden och Gud har allt i Sin makt. I skapelsen av himlarna och jorden och i växlingen mellan natt och dag ligger helt visst budskap till dem som vill använda sitt förstånd” [Koranen 3:190]