Promenad och reflektion i naturen

Promenad och reflektion i naturen

SMFR Region Väst har haft ett par aktiviteter i form av promenad med reflektion i Botaniska trädgården i Göteborg. Deltagarna har diskuterat olika frågor och reflekterat kring den spektakulära naturen. En av reflektionerna som deltagarna delat med sig av har handlat om hur vi kan se Guds tecken överallt runt omkring oss, inte minst när vi betraktar all fantastisk variation av landskap och växtlighet.

En annan reflektion har handlat om vikten av att försöka göra vad Gud uppmanar oss till. Just att reflektera generellt och över Guds skapelse och naturen specifikt är något som omnämns flertalet gånger i Koranen. Denna vers är en av dem:

”Och jorden som Vi (Gud) har brett ut och sänkt ned i den fast förankrade berg och där Vi låter sköna växter av alla slag spira, [allt detta] bör öppna [människornas] ögon och tjäna som påminnelse (…)” [Koranen 50:7-8]

Intresserad av fler aktiviteter i Göteborg?
Håll utkik i gruppen för SMFR Region Väst: https://www.facebook.com/groups/174372222646699/