Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa ansöker om medlemskap i Sveriges Muslimska Råd

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa ansöker om medlemskap i Sveriges Muslimska Råd

 

Den 26 oktober 2012 i samband med Eid beslöt Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa (SMFR) att skicka in en ansökan till Sveriges Muslimska Råd (SMR) om att bli antagen som medlem efter ett beslut från förbundsstyrelsen (2012 §409). Beslutet är en del av en tidigare strategi i SMFR för att bygga upp ett starkare och mer effektivt muslimskt civilsamhälle i Sverige genom att utöka samverkan och samarbete mellan olika muslimska organisationer.

SMFR har vid flera tillfällen sträckt ut handen för att utöka samverkan med några muslimska organisationer, dock så har inte alla försök tagits emot positivt. Flera av SMRs organisationer fanns även representerade som medlemsorganisationer när SMFR sökte om medlemskap i Studieförbundet Ibn Rushd. Trots ett varmt mottagande från studieförbundets styrelse och regioner så valde några medlemsorgansiationer att ge SMFR kalla handen. Det slutade med att SMFR fick avslag efter tre väldigt jämna omröstningsomgångar.

– Trots detta i bagaget så har vi valt att ändå lämna in ansökan tillsammans med våra handlingar till SMR i samband med Eid då det är en period som symboliserar enighet och försoning. Vi tror att tillfället är bra då SMR ändå planerar en expansion under sitt nästa årsmöte och vi anser att vi kan bidra till det forum som SMR utgör idag. Våra medlemmar har visat på en önskan att vi ska ta ett större ansvar och bidra till utvecklingen av ett stabilt muslimskt civilsamhälle som är anpassat att möta de utmaningar som finns i Sverige idag och det här tror vi är ett sätt att göra det på, men precis som tidigare så ligger inte det slutgiltiga beslutet i våran händer säger Förbundsordförande Yasri Khan.

Läs hela pressmeddelandet här