Stockholm – Vikten av att engagera sig – 4 september

Stockholm – Vikten av att engagera sig – 4 september

1 av SMFRs 16 verksamhetsområden är “politik och påverkan”. Den 4:e september arrangerade SMFR Södra Stockholm tillsammans med SMFR Västra Stockholm en aktivitet som handlade om valet. Det blev först videoföreläsning med shaykh Salahuddin Barakat, som också sitter i SMFRs religiösa råd, som pratade om frågor kopplat till valet och vikten av engagemang även utanför valet vart fjärde år, då Profeten Muhammad, Guds frid och välsignelser vare med honom, har sagt att “den bästa människan är den som gör mest nytta för andra människor”. Efter föreläsningen blev det flera intressanta diskussioner och samtal med deltagarna.