Stockholm – Ord, Tänkande och Språk

Stockholm – Ord, Tänkande och Språk

I onsdags förra veckan (19/9) arrangerade SMFR Västra Stockholm en aktivitet där man bjudit in SMFR:s generalsekreterare Yasri Khan som höll i en föreläsning om ord, tänkande och språk. Deltagarna fick ta del av flera exempel på hur vilket språk och vilka ord vi använder påverkar vårt tänkande. Vissa ord som används flitigt har negativa associationskedjor och påverkar hur mottagaren tänker om detta fenomen och de personer som berörs av det. Det exemplifierades med både ord i det svenska språket och även hur noga islamiska lärda har varit att behålla många viktiga termer och begrepp i dess originalform för att bevara dess betydelse. Eventet var mycket uppskattat och det kommer att bli en fortsättning och del 2 på denna föreläsning som kommer att äga rum den 11 oktober!

[easy-image-collage id=14785]