Linköping – Samhällsfrågor coh framåtblickande – 6 oktober

Linköping – Samhällsfrågor coh framåtblickande – 6 oktober

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar!

SMFR Region Östergötland arrangerar en regionsträff där intressanta föreläsningar och workshops samt flera spännande diskussioner är att vänta! Temat är kring det svenska valet, samhällsfrågor såsom olika utmaningar och belysande av de positiva krafter som finns och hur SMFR nationellt och regionalt redan arbetar och kan fortsätta bidra till ett bättre samhälle. Regionens lokalavdelningsstyrelser tillsammans med aktiva medlemmar får dessutom ett ypperligt tillfälle att lära känna varandra mer.

Dag: Lördag 6 oktober
Tid: Kl 11-17
Plats: Sensus, Apotekaregatan 14, Linköping

Vi bjuder på fika!

Varmt välkomna!