Stockholm-Ord, tänkande och språk workshop med SMFR

Stockholm-Ord, tänkande och språk workshop med SMFR

Assalamu Aleykum/Fredsliga hälsningar.

Ord fungerar som en symbol som i sin tur skapar en bild av hur saker är. Ord pekar alltså på något som framkallar vissa former av associationer och som tillsammans formar en diskurs.
Hur påverkar ord vårt tänkande och hur formar språket vår världsbild? Använder vi rätt ord i rätt sammanhang? Eller spelar det egentligen någon roll vilka ord som vi använder för att beskriva exakt samma verklighet?
Hur används ord av media och politiker? Hur används symboler för att beskriva t.ex. muslimer på ett nedsättande och nedlåtande sätt. Och hur etableras och normaliseras vissa ord som egentligen tillhör en specifikt diskurs?
Under workshopen kommer vi att lära oss om hur vi kan använda oss av alternativa uttryck för att utmana den verklighetsskildring som råder och möta en negativ diskurs med en positiv diskurs.
Det bjuds på fika.
Välkommen!
Kontaktperson: Umed Sultanov, 073-913 06 80