Jönköping – Arabiska för nybörjare med SMFR Jönköping

Jönköping – Arabiska för nybörjare med SMFR Jönköping

Assalamu Aleykum/Fredsliga Hälsningar!
Denna kurs är för de som inte har förkunskaper i arabiska språket. vi under visar på (Fuseha) för att det blir enklare om man ”bokens språk”. Meningen med kursen är att man har en grunden inom språket för att kunna bygga på och fortsätta läsa. Vi pratar lite om de olika kulturerna och ursprungen till olika ord som vi använder i Svenska/ Engelska. I början av kursen så går vi igenom orsaken till att man läser språk. Och Tips från en erfaren om hur man lär sig språk på bästa möjliga sätt