Stockholm – Genomgång av teologiska dokumentet modul 1 – 15 maj

Stockholm – Genomgång av teologiska dokumentet modul 1 – 15 maj

Assalamu Alaikum!

SMFR Region Stockholm bjuder den 15 maj in förbundsordförande Amir Dabboussi som kommer att hålla en utbildningsworkshop i det teologiska dokumentet som SMFR nu är i slutfasen att slutföra för att skicka till det religiösa rådet för att få råd samt kvalitetssäkra dokumentet.

Modul 1 kommer behandla temat ”kunskap”. Under denna workshop får du en förståelse för vad kunskap är, varför kunskap är så viktigt, hur kunskap har förmedlats och bevarats av de lärda från generation till generation, vad innebär kunskap för vår närhet och relation till vår Skapare? Dessa frågor får du fördjupa dig i under modul 1 för att förstå den tonvikt Islam lägger på att ha en stabil kunskapsgrund att agera utifrån som muslim.

Var: Sensus Mariatorget När: 15 maj kl. 17.30-20.30 Kontaktperson: Ibrahim Pohniluemaeh, 076-7046103