Norrköping – Föreläsning om IBS och Ulcerös kolit

Norrköping – Föreläsning om IBS och Ulcerös kolit

SMFR Norrköping arrangerade en föreläsning om IBS och mer specifikt ulcerös kolit där Jobayer som sitter i SMFR Norrköpings styrelse berättade om sin hälsoresa och hur han blev fri från sina besvär. Trots att han hade fått höra från flera läkare och dietister att han skulle behöva leva med sjukdomen i hela sitt liv så läkte hans tarm och de besvär han haft under en lång period försvann. 5 år senare mår Jobayer bättre än han någonsin kunnat föreställa sig där ulcerös kolit är ett minne blott och medicinen likaså.

Efter föreläsningen blev det tid för diskussion och reflektion. Det diskuterades om hur viktig hälsan egentligen är för oss i våra liv och om varför vi tror att vissa sjukdomar ökar i Sverige. Vår hälsa är något vi behöver reflektera och försöka använda på bästa sätt då det också finns en stor risk att det är något vi tar för givet fram tills vi mister den. Profeten Muhammad, Guds frid och välsignelser vare med honom, sa att det finns två välsignelser som försummas av många: fritid och god hälsa.

Vi ber Gud att skänka oss välbefinnande och insikten om att det endast är Han som skänker hälsa samt att Gud gör oss bland de som använder vår hälsa på bästa sätt för Hans skull, ameen!