Stockholm — Extra Insatt Årsmöte SMFR Mjölby-1April

Stockholm — Extra Insatt Årsmöte SMFR Mjölby-1April

Assalamu alaikum/Fredliga hälsningar!

SMFR Mjölby kommer ha ett extra insatt årsmöte med bakgrund av flytt vilket föranleder ett behov av att ersätta och entlediga förtroendevald genom nyval.

Datum:1 april

Plats:Manfred Björkquists allé 22, Sigtuna
Tid: Kl 17:00