Förbundsstämma 2018!

Förbundsstämma 2018!

SMFRs förbundsstämma öppnas av förbundsordförande Shaimaa Abdelhady med ombud och deltagare från hela landet!

Några viktiga frågor som kommer dryftas är bland annat SMFRs politiska program för 2018-2022 samt val till förbundsstyrelsen (som kommer ansvara för att lägga fram en proposition kring SMFRs visionsprogram för 2020-2024 och ta fram olika arbetsgrupper kring den).