SMFR Södra Sverige byter namn till SMFR Helsingborg!

SMFR Södra Sverige byter namn till SMFR Helsingborg!

HELSINGBORG – Extra årsmöte för SMFR Södra Sverige för att behandla stadgeändringar. Årsmötet har nu beslutat att byta namn till SMFR Helsingborg i enlighet med förbundets förslag då fler SMFR lokalavdelningar planeras att bildas i Södra Sverige – vilket gör att de geografiska upptagningsområdena minskas på de befintliga avdelningarna till förmån för nya etableringar. 

Målet är att lokalavdelningarna kommer fokusera mer på sina lokala geografiska områden och att regionavdelningen Region Södra Sverige kommer att spela en större koordinerade roll i södra Sverige.

Mötet skedde på Sensus lokaler i Helsingborg med deltagare som deltog på distans digitalt.