SMFR-Helsingborg – Svenska för nyanlända asylsökande 20/8

SMFR-Helsingborg – Svenska för nyanlända asylsökande 20/8

Studiecirkelkursen hålls primärt för nyanlända asylsökande med LMA-kort (dvs utan uppehållstillstånd). Ambitionen är att erbjuda grundläggande svenskakunskaper till nyanlända och ett nätverk för att snabbt kunna integrera sig i det svenska samhället och kunna vara aktiv i civilsamhället i väntan på ett uppehållstillstånd.

Studiecirkelkursen kommer hållas av SMFR-Helsingborgs vice ordförande Rima Khader som kommer agera svensklärare.

Första träffen är en lära känna gång. Kursen kommer sedan att lägga upp löpande veckovis inshallah.

Anmälan till kursen görs på plats.

Lördagen den 20 August kl 16:30 på sensus lokaler i Helsingborg (Billeplatsen 1) 

Studiecirkeln hålls i samarbete med Sensus Studieförbund