SMFR Reminders 10 april

SMFR Reminders 10 april

En stor fråga för många är, utöver meningen med livet, vad lycka är. Sheikh Al-Attas (2014a, s. 107–108) börjar med att definiera lycka [Sa’adah] för att sedan knyta ihop det med dess syfte och mening i detta liv. Lycka [Sa’adah] är bland Guds sanna tjänare inte ett mål i sig självt eftersom det högsta goda i detta liv är kärleken till Gud. Sheikh Al-Attas förklarar att lycka i detta liv inte kan kopplas till något fysiskt i människan. Inte heller är det ett sinnestillstånd, njutning eller underhållning. Det har att göra med visshet [Yaqin] om den ultimata sanningen och att handla i enlighet med den vissheten. Visshet är ett permanent tillstånd och kopplat till det som är permanent i människan, och på så vis så spelar människans spirituella organ, hjärtat [Al-Qalb], en stor roll i att ta emot eller erhålla denna visshet. Denna visshet medför:

– att hjärtat känner frid, säkerhet och ett lugn [Tuma’ninah]
– kunskap [Ma’rifah]
– Sann tro [Iman]

Det är kunskap om Gud såsom Han har beskrivit Sig själv i autentiska uppenbarelser. Likväl är det att känna till sin sanna och rätta plats i denna skapade värld såväl som sin relation till Skaparen, med nödvändig handling [Ibadah] som går i hand med kunskapen – och på så vis resulterar detta i rättvisa [’Adl]. Det är endast genom sådan kunskap som kärleken till Gud kan erhållas i detta liv.

Från verket ”Prolegomena To The Metaphysics Of Islam – An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam”.