Religionsdialog – varför är det viktigare än någonsin i Sverige?

Religionsdialog – varför är det viktigare än någonsin i Sverige?

Seminarium med generalsekreterare Yasri Khan i panel om hur viktigt det är med religionsdialog pågår just nu.

Frågor som tas upp är hur synlig religion är i ett uttalat sekulärt samhälle? Hur framställs religion i den offentliga debatten? Hur motverkas fördomar och intolerans? Vad kan samhället i stort lära av den religionsdialog som förs?

Även om Sverige anses vara ett av världens mest sekulariserade länder och att det är ett faktum att medlemsantalet minskar i många samfund spelar religion en stor roll för många. Det har aldrig tidigare i Sverige funnits en sådan mångfald av religioner och fortfarande är de som inte har en religionstillhörighet en klar minoritet (bara 23 %). Heta debatter förs i media och övriga samhällsfora om religiösa yttringar ska få vara synliga eller inte. Att religionsfrihet ska tillåtas men helst hänvisas till den privata sfären är ett vanligt argument. Har vi hamnat i en religiös beröringsskräck? Eftersom det sekulära samhället ska låta alla religioner, troende och icketroende få finnas behövs en dialog för att denna samexistens ska fungera i harmoni och respekt.

Med i panelen är:

– Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd
– David Thurfjell, professor i religionsvetenskap, Södertörns högskola
– Yasri Khan, generalsekreterare, Svenska Muslimer för fred och rättvisa
– Annebelle Gyllenspetz, ordförande, Samarbetsrådet för Judar och Kristna i Väst