Barnkonventionen och barns röst – om religionens roll kring behovet av existentiell tröst

Barnkonventionen och barns röst – om religionens roll kring behovet av existentiell tröst

Kamila Abdullah från SMFR Region Väst och Yasri Khan med i panel just nu under Almedalsveckan!

Titeln för seminariet är ”Barnkonventionen och barns röst – om religionens roll kring behovet av existentiell tröst” som arrangeras av Svenska Kyrkans Unga, Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa och Sensus.

Kamila inleder rundan och ger sina perspektiv på behovet att få andligt stöd samt att det finns vuxna som kan ge ett genuint stöd och har en djupare förståelse för barns existensiella behov och frågor.