Ramadan påminnelse dag 5!

Ramadan påminnelse dag 5!

Ramadan-påminnelse 5

Ramadan är en månad av enande och gemenskap. Vi samlas för att bryta fastan tillsammans. Vi förenas och förlåter varandra under Ramadan ifall det finns någon osämja. Vi samlas för att söka mer kunskap genom att tillsammans lyssna på föreläsningar. Vi samlas för att göra olika former av rituella dyrkan tillsammans.

En av dem mest betonade handlingarna att göra med andra är bönen. Har man inte möjlighet att be i moskén är det ändå viktigt att försöka be tillsammans med andra. Att be tillsammans med andra ger både mycket mer belöning och bidrar till att ena våra hjärtan. Kom på några av våra närmast kommande aktiviteter så har du möjlighet att söka kunskap, ta del av en fin gemenskap och utföra olika goda handlingar, däribland den gemensamma taraweeh-bönen, tillsammans med andra motiverade och engagerade bröder och systrar:

Göteborg (22/5), samtalskväll om prokrastinering: https://www.facebook.com/events/249541772456220/
Göteborg (24/5), studiehörna: https://www.facebook.com/events/614509652235283/
Stockholm (25/5), Ramadan-picknick: https://www.facebook.com/events/604951553220700/