Ramadan påminnelse dag 4!

Ramadan påminnelse dag 4!

Ramadan-påminnelse 4

Kunskap är en oerhört central aspekt av islam. Att söka kunskap är något mycket älskvärt av Gud och något Profeten Muhammad, Guds frid och välsignelser vare med honom, betonat vikten av i många välkända hadither. Ramadan är ett perfekt tillfälle att lära sig mer om islam och vi känner till att under Ramadan är koranrecitation en extra betonad handling. Utöver att recitera Koranen är det även viktigt att få en förståelse för vad du läser och det kommer med Guds vilja vara en anledning att Koranen kan påverka ditt liv på ett djupare plan.

För att få en djupare förståelse är det viktigt att få en förståelse från dem med behörighet och kompetens att tolka Koranen. I Ramadan så är vi glada att meddela att det finns en unik möjlighet att ta del av Koran-tafsir med Shaykh Salahuddin Barakat som sitter i SMFR:s religiösa råd. Shaykh Salahuddin erbjuder med Islamakademin en kurs i Koran-tafsir varje måndag och torsdag kl 19:30-20:30 under Ramadan. För dig som vill ta del av denna viktiga och lärorika kurs kan du göra det via Islamakademins Facebook-sida där föreläsningarna kommer att livesändas:
https://www.facebook.com/islamakademin.se/