Ramadan påminnelse dag 20!

Ramadan påminnelse dag 20!

Ramadan påminnelse 20

Under Ramadan ber många av oss mer extraböner än vad vi gör vanligtvis under året. En av de viktigaste sunnah-bönerna att be är den man gör innan salatul fajr. För att Ramadan verkligen ska ha en effekt på oss är det också viktigt att vi eftersträvar att ta med oss de goda vanorna även efter Ramadan är slut.

För att förstå vikten av att försöka utföra även frivilliga böner nämner Profeten Muhammad, Guds frid och välsignelser vare med honom: ”Den första gärningen av vilka en person kommer att stå till svars inför på Domedagen är hans bön. Om den är bra, kommer det ha gått bra och han har lyckats. Men om den är bristfällig kommer han ha misslyckats och förlorat. Om något fattas av hans obligatoriska böner, kommer Herren att säga: ‘Titta och se om Min tjänare utförde några frivilliga böner för att komplettera brister i de obligatoriska bönerna med dem. Därefter kommer alla hans gärningar att behandlas liknande.’”

Må Gud underlätta för oss att utföra de fem dagliga bönerna och de rekommenderade böner som är av särskild vikt året runt, ameen!

Kom och delta på någon av våra närmast kommande aktiviteter:
Idag, Stockholm: kvartersstädning under världsmiljödagen https://www.facebook.com/events/594136760985180/
Imorgon, Göteborg: Ramadanbord https://www.facebook.com/events/151765039014633/
Torsdag, Norrköping: Föreläsning om psykisk ohälsa, skräpplockning och iftar
https://www.facebook.com/events/621543928180641/