10 sista dagarna av Ramadan

10 sista dagarna av Ramadan

Ramadan är en månad som påminner om oss att vara tacksamma för de mest grundläggande sakerna för vår överlevnad. Vi är nu inne i de sista 10 dagarna och det är dagar vari vi ska göra extra mycket goda handlingar. Att uttrycka tacksamhet till människor är att vara tacksam gentemot Gud. Detta eftersom Gud vald just de människorna för den saken. Sann tacksamhet innebär inte att bara att säga tack, men också att be till dem för deras vägledning och att Gud skänker dem det bästa i detta liv och i nästa.

Sann tacksamhet gentemot Gud innebär att vi vill göra de handlingar som älskar från oss. Nu när vi befinner oss i i slutskedet av Ramadan som är den mest välsignade tiden av året är det extra viktigt att visa vår tacksamhet gentemot Gud och att spendera de sista 10 dagarna av Ramadan bl a genom frivilliga böner, läsa Koranen och reflektera på dess innebörd samt olika former av Gudsåminnelser.

Må Gud göra oss bland de som visar tacksamhet både gentemot mot vår Skapare och gentemot skapelsen och att vi kan utnyttja de 10 sista dagarna av Ramadan på bästa sätt, ameen!