Pluggkvällar med Region Väst

Pluggkvällar med Region Väst

Assalamu alaykum/Fredshälsningar!

Muslimska Freds Region Väst startar igång med digitala pluggkvällar i syfte att möjliggöra tillfällen där vi pluggar tillsammans online. Under dessa tillfällen kommer vi Inshallah använda oss av en studieteknik som heter Pomodoro.

Pomodoro tekniken går ut på att man sätter en timer på 25 minuter. Under dessa 25 minuter jobbar vi ostört och intensivt med vårt arbete. När timern ringer tar vi en paus och samlas återigen på vår digitala mötesplats. Syftet med denna teknik är att underlätta uppstart och att bibehålla fokus samt att med Guds vilja få framsteg i våra projekt. Vi kommer ha 4×25 minuters pass insha’Allah med 5 minuter paus mellan varje arbetspass.

 

Vår ärade Profet Muhammed (må Guds frid vara med honom) sa med en ungefärlig översättning: ”Sannerligen döms varje handling efter avsikt”. Därför kommer vi inleda pluggkvällen med att sätta avsikt.

Varmt välkomna!

Datum och tid:
Tillfälle 1: 7/2 kl. 16.30-18.30
Tillfälle 2: 14/2 kl. 16.30-18.30
Tillfälle 3: 21/2 kl. 16.30-18.30
Tillfälle 4: 28/2 kl. 16.30-18.30
Tillfälle 5: 7/3 kl. 16.30-18.30

 

Kontakt: samuel.thorsson@muslimerforfred.org