Maryam: Profeten Jesus moder med Region Väst

Maryam: Profeten Jesus moder med Region Väst

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar!

Muslimska Freds Region Väst välkomnar er i samarbete med Rawda institutet till en givande och lärorik föreläsning med Ustada Rahma Ahmed.
Föreläsningen kommer in sha Allah handla om den
kvinnliga följeslagaren Maryam bint Imran (RA).
Träffen riktar sig enbart till systrar. Det kommer att bjudas på god mat och gott umgänge.

Ustada Rahma har studerat flera år i Jemen, Tarim i Dar al-Zahra, och har lång erfarenhet av att föreläsa på Rawda institutet Ma Sha Allah och har tidigare gästföreläst på Västkonferensen år 2021.

Kontaktperson: Emma Lyons
Mail: Emma.lyons@muslimerforfred.org
Telnr: 073 670 68 89
Datum: Lördag 5 Februari
Tid: kl. 15.00-17.00
Plats: Gustaf Dalénsgatan 30, våning 2 (Rawda institutet)