Malmö – Att navigera som muslim och ledare i Sverige

Malmö – Att navigera som muslim och ledare i Sverige

Malmö – Salamo Alaykom/Fredliga hälsningar!

Äntligen kan SMFR lansera den unika utbildningen ”Att navigera som muslim och ledare i Sverige” i Malmö!

Kursen hålls 23 november mellan 10-18 där gratis lunch ingår på studentgatan 4 i Malmö.

Genom teori, praktiska övningar och reflektion kommer vi under en heldag på 8h gå igenom:

– Ledarskap av sig själv och andra
– Sociala nycklar
– Grupprocesser
– Anpassad kommunikation
– Islamisk världsbild
– Personlig utveckling

Ta chansen att gå en utbildning som hålls av SMFR-akademin med våra erfarna utbildare!

Ambitionen är att du efter genomförd utbildning ska ha praktiska verktyg och kunskap att göra skillnad. Kursen ska också vara en startpunkt för att i framtiden kunna fördjupa dig ytterligare i den kunskap och verktyg som erbjudits. Vid genomförd kurs så hoppas vi att du ska vara redo att också vara med och bygga upp positiva strukturer i din omgivning tillsammans med SMFR.

Kursen ger dig konkreta verktyg för att involvera individer i positiva och lösningsfokuserade tankestrukturer och miljöer och motverka individers spiral i negativa och begränsande tankestrukturer och destruktiva miljöer.

– Är du mellan 16-30 år?
– Vill du lära dig att göra skillnad för dig och din omgivning?
– Vill utmana dig själv och öppna för nya möjligheter i ditt liv?
– Vill få mer kunskap och verktyg kring ledarskap och islamisk världsbild?

Utbildningstillfället äger rum i Sensus lokaler i Malmö.

Anmäl dig!
Kursen är helt gratis, men du måste söka genom ett mejl till info@muslimerforfred.org med namn, telefonnummer och mail samt en motivering varför du vill söka till kursen och om du har några matallergier innan den 20 november.

Vi kommer att ta kontakt med dig innan kursen.

———-

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa (SMFR) är en ideell muslimsk fredsrörelse och är idag Sveriges snabbast växande och största muslimska ungdomsorganisation.

SMFR vill främja tillväxten av människor med god karaktär som är mentalt rotade i en islamisk världsbild och som tillsammans vill upprätthålla en utvecklande kunskapskultur och ta ansvar för att tillgodose viktiga behov i samhället genom att på ett organiserat vis bidra till att göra goda handlingar.

———-

Varför ska du gå just den här kursen?

– För att komma in i SMFR och få verktyg för att engagera dig
Kursen ger dig en snabb direktingång in till engagemang i SMFR där du kan bli en del av Sveriges snabbast växande muslimska rörelse! Via SMFR får du tillgång till resurser i form av nätverk, struktur, kompetens som förstärker din förmåga att kunna göra skillnad på ett organiserat sätt tillsammans med många andra runtom i landet.

– För att kompetensutveckla dig med utgångspunkt i islamisk världsbild.
Kursen kombinerar organisatoriskt arbete, ledarskap och islamisk världsbild på ett sätt som är unikt för SMFR och ger dig en introduktion i en hel värld av möjligheter, kunskaper och förståelse för dig själv och den värld vi lever i.

– Få ökad kunskap i ledarskap och psykologi
Lär dig mer om dig själv, om andra och om Gud utifrån islamisk teologi. Lär dig grunderna till att förstå hur du kan kommunicera och effektivt leda dig själv och andra omkring dig.