Online – Schackturneringen med SMFR Södra Stockholm

Online – Schackturneringen med SMFR Södra Stockholm

Assalamu aleikum / Fredliga hälsningar!

For english, please read below.
Folkhälsomyndigheten har rekommenderat allmänheten att stanna hemma så mycket som möjligt speciellt nu under påskdagarna. Därav vill Muslimska Freds Stockholm Södra organisera en online schackturnering den 13 april från kl 17:00- 22:00 för att erbjuda människor något underhållande och utmanande att göra under denna period.

Vill du minska smittspridningen, komma i kontakt med nya människor och förbättra din strategiska tänkande? Anmäl dig och dela turneringen omgående!

Begränsad antal platser.
Public health authority have advised the public to stay indoor especially during Easter days.
Therefore Muslimska Freds Stockholm Sodra want to organize a online chess tournament 13th of April from 17:00-22:00 to give a opportunity for people to do something fun and challenging during this time period.

Do you want to minimize the virus spreading, get to know new people, and improve your strategic thinking? Join the tournament and share it now!
Limited number of places.

Registration form/Anmälningsformulär: https://forms.gle/dMrgdZSfPUybmjLFA