Online: Extra insatt årsstämma för Muslimska Freds Region Stockholm

Online: Extra insatt årsstämma för Muslimska Freds Region Stockholm

Assalam alaikum/Fredliga hälsningar!
Den 14 oktober kl 17:30 anordnar Muslimska Freds Region Stockholm en extra insatt årsstämma.
Plats: Årsstämman sker online via Zoom