Mänskliga Rättigheter med SST

Mänskliga Rättigheter med SST

I början av Mars deltog SMFR Väst deltar på ett möte med SST om mänskliga rättigheter. Med på arrangemanget fanns även representanter för studieförbundet Sensus som SMFR är medlem i. Tidigare har även SMFR Norra Sverige deltagit på liknande möte i Umeå.