Manifestation för mångfald i Botkyrka

Manifestation för mångfald i Botkyrka

 

Fredagen den 8 oktober anordnade SMFR Botkyrka en manifestation i Tumba centrum i samarbete med ABF för att stå upp för mångfalden där bland annat förbundsordförande Yasri Khan talade. Manifestationen är ett steg i SMFRs nationella strategi att skapa stabila lokala nätverk samt arbeta med att bygga upp förtroende bland aktiva och engagerade människor såsom föreningsaktiva, politiker och tjänstemän. Tanken är att sådana initiativ i förlängningen ska leda till att underlätta för människor att kunna göra en aktiv skillnad i sin vardag. Genom att bygga upp starka lokala nätverk samt erbjuda människor kraftiga verktyg för ledarskap så hoppas SMFR på att kunna skapa förutsättningar för ett aktivare civilsamhälle som arbetar aktivt med freds och rättvisearbete.

Deltagande på manifestationen med talare var bland annat Turkiska ungdomsförbundet, förorternas akademiker, vänsterpartiet, moderaterna, socialdemokraterna, folkpartiet, tullinge partiet, miljöpartiet, kristdemokraterna, ABF och Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa.

Du kan läsa några av SMFRs tal här.


Osman Adems tal (styrelseledamot SMFR Botkyrka, förbundskassör SMFR)

Driss Himdi (styrelseledamot SMFR Botkyrka)