En utbildning om mekanismerna bakom diskriminering

En utbildning om mekanismerna bakom diskriminering

 

Stockholms Muslimer för Fred och Rättvisa i samarbete med Byrån För Lika Rättigheter och projektet AGERA inbjuder er till en utbildning i diskriminering, i syfte att synliggöra de hinder som finns i dagens samhälle samt erbjuda verktyg att tillvarata sina rättigheter.

AGERA är ett nationellt samarbete mellan Svenska Röda Korset, Sveriges Antidiskrimineringsbyråer, Centrum mot rasism (CMR) och Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO). AGERA är Sveriges EU-finansierade PROGRESS-projekt under 2010. Detta projekt stöds av den Europeiska Gemenskapens program för arbetsliv och social gemenskap

Syftet med AGERA är att förbättra implementeringen av svensk diskrimineringslagstiftning, att utveckla arbetet med att förebygga och motverka diskriminering utöver lagstiftningen och att sprida information om EU:s och Sveriges regelverk kring diskriminering.Med denna utbildning vill vi öka kunskapen om mekanismerna bakom diskriminering; öka medvetenheten och kompetensen kring hur vi kan agera både för att förebygga och motverka upplevd eller uppmärksammad diskriminering samt öka insikten om hur diskriminering ser ut i Sverige idag. Vi tror att alla kan göra en skillnad och hoppas att denna utbildning har något att ge till alla som är intresserade!

Antal platser är begränsade (max 40 platser), därmed är det först till kvarn principen som gäller. Intresset för utbildningen är stort fundera därför inte för länge, anmäl dig idag!

Datum: Tisdagen den 26 oktober 2010
Plats: Sensus Medborgarhuset plan 4, T-bana Medborgarplatsen
Tid: kl 18-20

Kontakt och information:
Hani Abdulkadir
hani@muslimerforfred.se