Kandidera till förbundsstyrelsen!

Kandidera till förbundsstyrelsen!

Assalamo Aleikom / Fredshälsningar,
Vill du bli en del av Sveriges snabbast växande fredsrörelse och få verktyg att leda dig själv och andra? Här är din chans! Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa söker starka individer som brinner för att skapa positiva och hållbara förändringar i samhället, då vi tror att trygga individer skapar trygga samhällen.
SMFRs fokus ligger på att utveckla ledare med förtroende, ansvarskänsla och ödmjukhet och har under de senaste åren varit verksam i Sverige, Egypten, USA, Saudiarabien, Frankrike, och Österrike. SMFR har under den senaste mandatperioden bland annat vidareutvecklat kansliet och stadgarna, samt hållit diverse utbildningar inom flera av SMFR:s kärnfrågor. Starka ledare har vuxit fram som axlat ansvaret att föra vidare SMFR:s vision.

Sök till förbundsstyrelsen redan idag för att skapa den förändring du vill se i samhället! Som ledamot förväntas av dig minst 20 timmars arbete i månaden. Du bör vara uppdaterad på vad som händer i världen, ha en stark motivation till att inspireras och växa tillsammans med andra samt att ta en aktiv och ansvarsfull roll i utvecklandet av SMFRs arbete.

Du kommer vara en strategisk länk för SMFRs utskott, dess lokalavdelningar samt dess påverkansarbete. Ett absolut krav är att du ska ha varit medlem i SMFR i minst 6 månader för att ha tillräcklig insyn samt haft något tidigare uppdrag i SMFR för att kunna söka till förbundsstyrelsen.

Skicka ditt CV, två referenser och en kort motivation på max 150 ord till varför just du vill sitta i SMFR:s styrelse till valberedning@muslimerforfred.org senast den 27 mars 2014.

För mer information om SMFR gå in på www.muslimerforfred.org/

Utdrag från SMFR:s stadgar:

§12.1 mandatperiod
Ledningen av förbundets verksamhet handhas av en styrelse vilken består av minst fyra ledamöter utöver förbundsordförande på mandatperioder som ej får överskrida 3 år i taget innan ett omval från förbundsstämman krävs.

Valbar till förbundsstyrelsen behöver uppfylla följande kriterier:
– Varit medlem i minst 6 månader.
– Haft tidigare uppdrag inom organisationen.
– Anses leva upp eller sträva att leva upp till förbundets värderingar.

§12.3 Förbundsstyrelsen åläggs att:
– Samordna och administrera utformningen av SMFR-programmet, verksamhetsplanen och budgeten.
– Planera, samordna och följa upp att verksamheten sker i enlighet med stadgarna, SMFR-programmet, verksamhetsplanen och budgeten.
– Uppbära fastställda medlemsavgifter samt att föra medlemsmatrikel och bokföra förbundets avgifter och inkomster
Stödja och stärka lokalavdelningarna samt kompetensutveckling till aktiva medlemmar
– Säkra finansiering av förbundet och dess verksamhet
Till förbundsstämma avge berättelse över förbundets verksamhet och räkenskaper under året.
– I vederbörlig tid kräva fastställda rapporter enligt avtal som ingåtts av förbundet, samt så länge avdelning ansluten till förbundet att varje år uppdatera dessa med avdelningens verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, förbundsstämmeprotokoll och kontaktpersoner.
– Följa upp förbundsordförande i dennes exekutiva uppdrag.
– Besluta över fördelningen av den fasta budgeten efter förslag från förbundsordförande.

———-

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa arbetar för att bli en av de främsta organisationerna i Sverige och Europa inom freds- och säkerhetsfrämjande på global basis, grundad på rättvisa, islamiska principer och mänskliga rättigheter samt att islam ska fortsätta vara en naturlig del av Europas kulturarv.