Interreligiösa rummet

Interreligiösa rummet

Lördagen den 15 mars gästades Interreligiösa Rummet av intressanta föreläsare som var och en gav sina unika perspektiv på trosuppfattning och interreligiösa frågor och verksamheter. De höll dörrarna öppna för en dag av inspiration och reflektion där de tillsammans utmanade religionsrelaterade fördomar och där de fick möjlighet att vidga sin förståelse av trosuppfattning! Bland de inbjudna föreläsarna var vår lokalavdelningsordförande i SMFR Malmö, Avin Jomaa.

Interreligiösa Rummet gjorde fina sammanfattningar av föreläsarnas föredrag och följande talade Avin kring:

”Avin Jomaas föreläsning var en som flera i gruppen såg fram emot att få höra, inte minst då vi har diskuterat olika fördomar och uttryck av islamofobi och vikten av att utmana desamma. Avin valde att dela med sig av sina erfarenheter som muslim, kvinna och feminist och hur hon hittade styrka och stöd i Koranen och för att leva som hon gör idag. Avins personliga historia var mycket fängslande och lätt att relatera till, oavsett religion eller trosuppfattning. Hon berättade bland annat om de fördomar som hon har stött på i olika sammanhang, hur kultur och religion lätt förväxlas, samt det ofta förekommande uttrycket ”Imamen sa det” som används som ursäkt för att legitimera olika handlingar och utsagor av människor som kanske själva aldrig har hittat stöd för det i Koranen. Detta trots att ”Läs!” är skriftens första ord och uppmaning, menar Avin, och lär på så sätt andra i gruppen som inte visste om det (och inte har läst).

Viktigt att ha i åtanke är religionen i sig och skilja den från hur den praktiseras. Den senare i sin tur är något som skiftar i tid och rum. ”Muslimer är inte islam. Vill ni veta något om islam, titta inte på muslimer. Det är väldigt svårt att hitta någon som fullt ut följer det hela”, menar Avin. Avin nämner att det är med liknande okunskap eller förväxlingar människor slutar intressera sig för islam/religion och så uppstår också fördomar, exempelvis kring kvinnans status i islam.

För projekt som vill arbeta mot olika former av exkludering, fientlighet och fördomar avseende religion kan det vara viktigt att fråga sig vem som bjuds in som deltagare till liknande evenemang som detta, vilka som blir representerade samt hur. Och jag som skriver detta är så glad att just Avin var en av dem som kom!” Interreligiösa Rummet.