Kallelse till SMFRs förbundsstämma 23-24 Mars i Sigtuna

Kallelse till SMFRs förbundsstämma 23-24 Mars i Sigtuna

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar!

Det har blivit dags för SMFR att arrangera sin förbundsstämma för 2019. Årsstämman kommer att äga rum den 23 Mars från och med 9.

Var? Sigtuna folkhögskola, Sigtuna
När? 23-24 Mars 2019 med start kl 9.

Handlingar kommer skickas ut till lokalavdelningarnas och regionernas protokollförda och valda ordföranden. För att säkerställa att din avdelning får ombud se till att skicka in årsmötesprotokoll i tid till förbundskansliet!

Kontaktuppgifter:
Kansli@muslimerforfred.org