Helsingborg: Engagemang och världsbild med SMFR Region Syd-5 Januari

Helsingborg: Engagemang och världsbild med SMFR Region Syd-5 Januari

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar!

SMFR Region Syd arrangerar en utbildningshelg den 5-6 januari i Helsingborg med SMFRs generalsekreterare Yasri Khan och ustadh Syed Muhiyuddin bin Husein Al-Attas. Utbildningen kommer bland annat att fokusera på vikten av engagemang i SMFR för att göra nytta. Den andra centrala delen av utbildningen kommer vara kring islamisk och sekulär världsbild och hur vilken världsbild vi har påverkar oss i exempelvis vår syn på kunskap och moral samt vad det får för praktiska konsekvenser.

Syed tog examen med en kandidat i filosofi, politik och ekonomi från universitetet i Otago, Nya Zeeland 2011. Sedan 2012 har han varit student för den stora nutida lärda vid namn Syed Naquib Al-Attas och hans elever. Syed har bl a studerat kring islamisk filosofi och islamisk världsbild där han dessutom har en master i ”Islamic thought and civilisation”.

När?
5-6 januari
Lördag: kl 13-19
Söndag: kl 9-12
OBS ändrad plats! Ny adress: Tyringegatan 358, 252 76 Helsingborg

Varmt välkomna!