Kallelse – Förbundsstämman 2015

Kallelse – Förbundsstämman 2015

Ärade SMFR-medlem,

Härmed kallas du till Svenska Muslimer för Fred och Rättvisas förbundsstämma 2015 som kommer att äga rum den 28/3 kl. 10.00-22.00 och 29/3 kl. 10.00-15.00 på Gryningeskolan i södra Stockholm. Under årsstämman redovisar förbundsledningen verksamhetsåret 2014 och en styrelse väljs som ska leda organisationen med förnyat mandat och förtroende. För att få rösta på 2014 års förbundsstämma krävs det att du har förnyat ditt medlemskap och har valts till ombud av din lokalavdelning.

Visst kommer du också? Du är även välkommen att ta en vän som är intresserad av SMFR. Anmälan är obligatorisk och frågor skickas till info@muslimerforfred.org.

Wa Aleikom Assalam! / Fredshälsningar!

Image

Förbundsstämman gruppfoto.jpg