Osman Adem tar över som ny förbundsordförande!

Osman Adem tar över som ny förbundsordförande!

11081312_912762218744775_7812157506436294590_n.jpg

SMFR har fått en ny förbundsordförande. Osman Adem tillträder som ny förbundsordförande för den muslimska fredsrörelsen och tar över från Yasri Khan som istället går över till att bli SMFRs första generalsekreterare! 

Osman Adem har varit med i SMFR sedan 2010 och tillträde i styrelsen i samband med att Yasri Khan blev förbundsordförande. Han var med i processen att utveckla SMFR till ett förbund med en tydlig islamisk värdegrund och har jobbat nära Yasri med särskilt ansvar för ekonomin.

Under 2011 var Osman med och startade SMFR Botkyrka och var ordförande (idag SMFR södra Stockholm). 

2013 tillträdde han som ny förbundssekreterare, vilket inom SMFR traditionellt sett inneburit ett stort ansvar näst efter förbundsordförande och den som tillträder som ansvarig vid förbundsordförandes frånvaro. 

Han har sedan 2010 ingått i SMFRs arbetsutskott vilket innan kansliet skapades i princip fyllde den operativa rollen i organisationen.

Osman har studerat ekonomi och har tidigare varit egenföretagare. Idag jobbar han som biträdande rektor på Gryningeskolan. Han har sedan ägarbytet av Gryningeskolan 2015 tagit en drivande roll i utvecklingsarbetet av skolan tillsammans med den nytillträdda styrelsen och innan dess spelade han en nyckelroll för skolans löpande arbete sedan 2012. Han har tidigare även erhållit uppdrag i förbundsstyrelsen för ett politiskt ungdomsförbund samt varit ordförande för Sveriges Eritreanska Unga Muslimer. 

Osman har tidigare jobbat nära Yasri kring tunga strategiska frågor och kring islamutveckling såväl som ekonomiska frågor och skaffat en bred erfarenhet. Han har även genomgått samtliga av SMFRs utbildningar såväl som genomgått specialutbildningar inom ledarskap, terbiyah, politik, strategi och utvecklingsarbete med Yasri som mentor de senaste 5 åren. Han har även haft en mentor parallellt ifrån svenskt näringsliv via sitt engagemang inom SMFR.

Han är också licensierad av tidigare förbundsordförande att hålla i SMFRs kvalitativa ledarskapsutbildningar och mottagit ett intyg såväl som mottagit pris från Yasri Khans ledarskapsstiftelse för sitt ledarskap. 

Han har varit med och utbildat Salaams vänner, SBSS, Framtidens ledarskap mm och deltagit i specialsydd utbildning inom utbildning för utbildare med Yasri Khan.

Inom Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa har han varit med och utbildat många av våra förtroendevalda inom ledarskap.

Osman har även deltagit vid internationella representationsuppdrag för SMFR och närvarat vid möten med statschefer och ministrar samt varit med i arbetet att bygga upp SMFRs varumärke från starten.

Vi känner oss därför väldigt trygga med Osman Adem som ny förbundsordförande för SMFR och hans förmåga att hålla i taktpinnen.

Vi är övertygade om att han kommer att utveckla förbundet vidare och ta SMFR till nya nivåer tillsammans med SMFRs nya generalsekreterare då de har haft en framgångsrik historia tillsammans som gynnat det Muslimska Civilsamhället och Sverige oerhört mycket.

Uppdraget som förbundsordförande kommer dock av naturliga skäl att förändras i karaktär i och med att SMFR numera har en generalsekreterare och att organisationen därmed genomgår en omstrukturering.

 

 

Vi vill tacka Yasri Khan för de ovärderliga insatser han lagt ner som förbundsordförande. Hans arbete med att bygga upp SMFRs vision, struktur och kultur från grunden samt hans unika förmåga att inspirera, engagera så många människor såväl som leverera konkreta resultat har satt en nivå på SMFR som blir svår att efterlikna. Vi är därför tacksamma att Yasri stannar kvar som ny generalssekreterare och därmed säkerställer att SMFRs verksamhet fortsätter att hålla en hög nivå.