Förtydligande kring socialstyrelsens föreskrift om basal hygien

Förtydligande kring socialstyrelsens föreskrift om basal hygien

Hurra! Idag har en stor seger för rättvisa förmedlats via socialstyrelsens förtydligande kring socialstyrelsens föreskrift om basal hygien.

Detta är en viktig vinst för de muslimska kvinnor som tidigare utestängts från utbildningar och arbetsplatser inom vård och omsorg pågrund av att de inte fått ha långa ärmar. En föreskrift som aktivt diskriminerat mot vissa muslimska kvinnor och drivits fram av vissa krafter utan någon som helst vetenskaplig grund eller beprövad forskning.

Muslimska Fredsrörelsen – Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa (SMFR) har aktivt drivit frågan genom fd förbundsordförande Yasri Shamsudin Khan mot politiker, myndigheter för att värna om en redan utsatt grupp muslimska kvinnor och är glad över att det äntligen har fått effekt!

Socialstyrelsens viktiga förtydligande som förhoppningsvis leder till att institutioner i Sverige förändrar sina regelverk och policydokument och möjliggör för tusentals muslimska kvinnor att kunna komma in i förvärvsarbete inom vård och omsorg, minska det strukturella förtrycket och möjliggöra för de att få ökad egenmakt i Sverige genom att få ökade valmöjligheter till egen försörjning.

Förhoppningsvis leder detta till att Sverige följer andra länder såsom t.ex Storbritannien i detta och att statliga institutioner och arbetsplatser anpassar sig. Om olika institutioner och arbetsplatser trots detta vidhåller vid diskriminerande regelverk som kategoriskt tvingar anställda inom vård och omsorg till korta ärmar så deltar de aktivt i indirekt diskriminering i enlighet med lagen om diskriminering.

Vi hoppas även på att DO rättsprocess mot KI även får ett positivt utfall för att tydliggöra att det är diskriminerande att förvägra muslimska kvinnor att både arbeta och studera inom vård och omsorg om de vill hitta praktiska lösningar som uppfyller alla vårdhygienkrav för att kunna bära längre ärmar.

Var med och stöd SMFR att bidra till ett bättre samhälle som står upp mot diskriminering och arbetar aktivt för rättvisa genom att bli medlemmar i SMFR här (http://muslimerforfred.org/?q=node/782).

———————-
Utdrag
Arbetskläder basalhygien
”Föreskrifterna utesluter inte att långärmat skydds- plagg, såsom en löstagbar ärm, används i ett vård- eller omsorgsmoment. Dock under förut- sättning att det sker på ett sätt så att det inte leder till risk för överföring av smitta samt att uppställda hygienkrav kan uppfyllas.”