Föreläsning kring rasism och islamofobi.

Föreläsning kring rasism och islamofobi.

En av SMFRs verksamhetsområden är utbildning där vikten av att söka kunskap är något viktigt där där Sufyan ath Thawri har uttalat ”Det finns ingen gärning som är bättre än att söka kunskap om avsikten är ren.”. Föreläsningarna var om rasism och islamofobi där en sak som Profeten Muhammed (frid vare med honom) sa i sitt avskedstal ”Hela människosläktet är från Adam och Eva, en arab är inte överlägsen en icke arab inte heller är en icke arab överlägsen en arab; en vit är inte överlägsen en svart inte heller är en svart överlägsen en vit – förutom när det gäller fromhet och goda handlingar”.

SMFR Stockholm City bjöd in Amal Seraj som har en lång bakgrund i civilsamhället och tidigare varit kommunalpolitiker, studieombudsman för en av Sveriges största studieförbund och ordförande för en av SMFRs lokalavdelningar. Föreläsningarna var om rasism där vi gick igenom ordets betydelse och hur rasism har spridit sig genom historien, islamofobi och hur den har spridit sig genom historien där man tog exempel för hur Islam beskrevs i en kurslitteratur, kolonialism och miljörasism. Deltagarna delade även med sig av sina egna tankar och erfarenheter. Om du är intresserad av någon kommande utbildning så håll då utkik på vår Facebook samt hemsidan!

[easy-image-collage id=14550]