Avsnitt 1 – Hadith Jibril

Avsnitt 1 – Hadith Jibril

Vem var den prydligt klädda mannen i skinande vita kläder som kom till Profeten Mohammed (må Guds frid och välsignelser tillkomma honom) och följeslagarna (må Gud vara nöjd med dem) mitt i öknen och ställde frågor om Islam till Profeten (ﷺ) för att sedan bekräfta att Profeten (ﷺ) hade svarat korrekt? Vad kan vi lära oss från denna återberättelse? Hur bör vi gå tillväga för att fördjupa oss i de islamiska vetenskaperna?

Amir Dabboussi och Yasri Khan, studenter inom de islamiska vetenskaperna samtalar och delar med sig av lärdomar och reflektioner