Mingel för troende aktivister

Mingel för troende aktivister

Från gårdagens späckade dag med Seminarier som vi varit med och arrangerat eller representerat på.

Nofa Malla-Mohammed och Linah Gillman från Region Stockholm presenterar med samarbetspartners och representanter från Svenska Kyrkans Unga, ACT Svenska Kyrkan och Sensus minglet för troende aktivister som de har ansvarat föt att anordna under Almedalsveckan.

Ett givande och trevligt mingel som besöktes av troende såväl som rent allmänt nyfikna almedalsbesökare.

Sannerligen finns en hel del gemensamt över religionsgränserna som är en möjlighet för att likaså gemensamt stå upp för varandras och andras rätt samt vara en kraft som bidrar till mer godhet och andlighet i världen.