Avsikt ansträngning och dua med SMFR Trollhättan

Avsikt ansträngning och dua med SMFR Trollhättan

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar!
—————————————————————-
Under dagen för Jummah bönen den 28:e augusti Kl. 18.00-20.00 kommer Albin Jonsson med
Guds tillåtelse och styrka föreläsa och påminna om avsikt, ansträngning och dua.
_______________________________________________________________________________
”Handlingar bedöms endast efter avsikten och varje människa skall få det han strävar efter” detta
är ett utdrag ur den välkända hadithen om avsikt som vår älskade Profet och ledare Muhammed
(Må Guds Frid och Välsignelser vara med honom) har delat med oss med den rättfärdiga Umar ibn
Al-khattab (Må Gud vara nöjd med honom) som återberättare.
_______________________________________________________________________________
Aktiviteten kommer att ha avsikt, ansträngning och dua i fokus, efter föreläsningen kommer
möjlighet finnas att ställa frågor. Reflektion hålls på slutet för att kunna höra vad andra tog med sig
samt för att få repetition inshallah.
Hadithen talar för sig själv och man kan inte överdriva med vikten av avsikt när man ser vad
Profeten (Må Guds Frid och Välsignelser vara med honom) har delat med sig till oss.
Låt oss nu samlas inshallah med avsikten att komma närmare vår Skapare och genom detta, att vi
får något som kommer nyttja oss i vår relation till Gud! Amin!
Alla är välkomna det är bara att komma in via Zoom länken!
Eventet är online!
Datum: 2020-08-28
Kl. 18.00-20.00
Kontakt Samuel Thorsson
Tel 0733429922
Zoomlänk: https://us02web.zoom.us/j/5676238385