Isnad – Kunskapskedjan inom Islam – med SMFR City

Isnad – Kunskapskedjan inom Islam – med SMFR City

Assalamu Alaikum – Fredliga hälsningar!
Det islamiska begreppet “Isnad”, löst översatt till svenska som
kedja av auktoriteter eller tillskrivande, är ett av de mest
centrala begreppen i förståelsen för islamisk epistemologi
(kunskapsteori). Som ordet antyder, är isnad det sätt på vilken
de olika sakrala vetenskaperna transmitteras ner genom
generationer av lärda, från islams första år till idag. Kedjan är
det som ger auktoritet att föra vidare traditionen och är
dessutom den kanske viktigaste aspekten i att bevara den på ett
autentiskt sätt.
I denna föreläsning kommer Amir Dabboussi gå igenom de
grundläggande dragen i isnad, vad isnad är för något, varför det
är en tillförlitlig kunskapskedja, hur isnad ska ses utifrån
islamisk världsbild och varför det är viktigt att respektera denna
kedja, såväl för individen som det religiösa samfundet i stort.
Amir Dabboussi är en av våra förbundsordföranden för
Muslimska Fredrörelsen och är en av våra utbildare i SMFR
akademin. Han har bland annat studerat hos lärda i Malaysia
och studerar nu bland annat vid Islamakademin och i Tunisien.
Vi från SMFR City hoppas på er medverkan på denna
föreläsning! Vi ses där InshAllah!
Eventansvarig: Tuan-Ibrahim
Telefon nr: 0767046103
Mail: ibrahim.pohniluemaeh@muslimerforfred.org
Datum: 2020-09-02
Tid: 18:00-19:30
Plats: Zoom https://us02web.zoom.us/j/88968690157