Årsstämmor i Göteborg!

Årsstämmor i Göteborg!

Förra veckan hade SMFR Väst lokalavdelningsårsstämmor SMFR Östra Göteborg, SMFR Hisingen och SMFR Angered sina respektive årsmöten.

SMFR Väst expanderar också och startar en ny lokalavdelning i Trollhättan med Samuel Thorsson som ordförande, för SMFR Angered får R Murić fortsatt förtroende som ordförande och SMFR Hisingen får ett till nytt tillskott i form av Sabboontu Idris som ordförande.

I samband med årsstämmorna hölls även ett teoretiskt pass som bland annat kom att handla om SMFRs strategi för hållbar förändring: individ-organisation-samhälle som är något som genomsyrar organisationens arbete.

Må Allah underlätta för de nya ordförandena och styrelserna i sitt arbete och må Allah vara nöjd med deras insatser, ameen!