Wise Summercamp

Wise Summercamp

Halva gruppen av företrädare från Muslimska Fredsrörelsen som just nu befinner sig på fortbildning i Malaysia och genomgår utbildningen WISE som arrangeras av bland annat CASIS – Center for Advanced Studies on Islam, Science, and Civilisation med representanter från 4 av SMFRs 5 regioner. Totalt deltar 52 sökare av kunskap från olika delar av världen såsom Malaysia, Indonesien, Rumänien, Sverige, USA och England. SMFR har tidigare år 2016 och 2017 arrangerat utbildningen i Sverige (WISE wintercamp) i samverkan med CASIS och under 2018 arrangerade SMFR en egen mixversion med mer fokus kring fiqh och tassawuf tillsammans med CASIS och Islamakademin.

Under veckan tar deltagarna del av 8 moduler som består av bland annat islamisk världsbild, sekularism och sekularisering, konceptet kunskap, människans natur och psykologin bakom den mänskliga själen, de externa och interna utmaningarna det muslimska samfundet står inför, konceptet lycka och syftet med utbildning inom Islam.

Dessa kunskaper är viktiga för att bilda en stark grund i förståelsen av islam och dess vetenskaper – för att sedan bygga vidare på med fortsatta studier inom islam. Kunskaper som in sha Allah gör stor nytta för att kunna agera stabilt och visdomsfullt som ledare och förstå djupet och rikedomen inom islams kunskapstradition.

Vi delar med oss av mer bilder med rapportering från utbildningen som kommer upp på vår hemsida under nästa vecka in sha Allah.