Volontärutbildning för SMFRs stödjour 19-20 september 2015

Volontärutbildning för SMFRs stödjour 19-20 september 2015

 

Salaam Alaykum

SMFR kommer snart att lansera en stödjour och söker nu volontärer som vill gå vår volontärutbildning för stödjouren!

Bakgrund – Muslimsk stödjour för unga av unga
Frånvaron av religiös och kulturellt medvetna tjänster från ”mainstream samhället” och de aktörer som finns idag gör att det finns segment av muslimska ungdomar som har svårt att känna förtroende för de tjänster som idag erbjuds. SMFR har identifierat att många muslimska ungdomar har behov av att ha någon att prata om problem, men där flera upplever att de inte har någon att tala till i sin omgivning eller få relevant hjälp inom det ”muslimska civilsamhället”. Detta gör att muslimska ungdomar ofta upplever att de är tvungna att stå ut med sina problem i tystnad på ett sätt som tär på deras psykiska hälsa.

SMFR har därför sett behovet av att skapa en religiöst och kulturellt medveten stödjourstjänst där unga människor som är utbildade inom coachning och aktivt lyssnande är i frontlinjen för att kunna erbjuda andra unga stöd.

Under 2013 så erbjöd Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa (SMFR) stöd i form av terapisamtal 2-3 gånger i veckan av våra ideella kuratorer som blev väldigt populärt. SMFR har även utbildat c:a 100 storebröder och storasystrar runtom i landet som ska kunna hjälpa och stödja personer i sina sociala nätverk mellan 2012-2015. Utbildningen har inkluderat coachning, socialt arbete, psykologi, aktivt lyssnande, rådgivning och motiverande samtal.

Nu vill vi ta ytterligare ett steg och hålla en utbildning för volontärer som kan bemanna vår rikstäckande stödjour för att kunna möta behov kopplade till bland annat:

• Psykiska/mentala problem
• Kränkningar/mobbning
• Grupptryck
• Missbruk, alkohol, narkotika
• Konflikter med föräldrar
• Islam och skolan
• Islamofobi
• Självmordstankar
• Våld och missförhållande (sexuellt, mentalt, fysiskt)
• Socialt liv och identitet
• Utbildning och anställning
• Förvirring om Islam, våldsförhärligande, antidemokratiska idéer
• Utmaningar för muslimska konvertiter
• Andra religiöst och kulturellt känsliga ämnen
• Muslimska barn placerade i familjehem

Det finns ett stigma bland unga muslimer att prata om sociala problem, kränkningar eller annat som sker i hemmet, i skolan eller i sin omgivning samtidigt känner de inte att de på ett tryggt sätt kan ta upp problemen de har utan att de ska bli missförstådda. Jouren är tänkt att jobba utifrån Peer-to-peer verksamhet, vilket innebär att personer som kommer bemanna våra jourer ska vara unga ideella som de som ringer in mer kan relatera till.

Arbetet går ut på att se till att de ungdomarna kan bli hörda och få den hjälp de behöver för att kunna stärkas och gå vidare med sitt liv. Detta kan vi göra genom att främst vara aktiva lyssnare och erbjuda ett mänskligt stöd, men även kunna vägleda människor till en andra linje av kontakter vilket involverar läkare, psykiatriker, samhällsledare, religiöst kunniga och andra specialister.

Vår tjänst kommer att dels engagera muslimska unga till att kunna bidra inom socialt arbete samt öka intresse för socialt arbete som helhet samtidigt som det erbjuder en värdefull tjänst till unga i nöd.

Många unga muslimer upplever sig isolerade eftersom de inte kan hitta någon som kan förstå deras problem. Genom att erbjuda denna tjänst, så vill vi vara med och bidra till att unga i Sverige har någon som är där – redo och med vilja att hjälpa. Vi tror att tjänsten kommer bidra till att minska känslan av utanförskap för den andra och tredje generationen av muslimska ungdomar samt snabba på en integrationsprocess såväl som erbjuda nätverk för dem som vill bryta sig ur destruktiva miljöer vare sig det handlar om det egna hemmet, umgängeskrets eller i skolan.

Om du vill söka till vår volontärutbildning så är sista ansökningsdagen 1 augusti. Utbildningen kommer vara den 8-9 augusti på SMFRs kansli i Stockholm.

Volontärutbildningen ger dig verktyg och färdigheter att kunna jobba med vår stödjour. Kunskaper inom aktivt lyssnande, coachning, psykologi, socialt arbete, stödjoursrutiner mm ingår.

Vid avslutad kurs och avslutad volontärtid på 6 mån så utfärdas certifikat.

Anmäl dig till Info@muslimerforfred.org med rubriken ”Anmälan volontärutbildning för stödjour” tillsammans med en beskrivning av dig själv såväl som motivering till varför du vill vara med. Bifoga även ett CV.

Krav för att bli volontär:
• Du är över 18 år
• Har erfarenheter som gör att du kan relatera till att växa upp eller leva som muslim i Sverige.
• Är beredd att ställa upp som volontär minst 3 dagar i månaden i minst 6 månader.
• Är seriös och kan ta instruktioner och skriva volontärrapporter
• Är intresserad av människor och har empatisk förmåga
• Är mogen och har förmåga att lyssna på andra människor

Meriterande, men ej krav:
• Påbörjade/avslutad akademisk utbildning eller erfarenhet av att jobba med social utsatthet
• Förtroendevald inom SMFR

Image

11834807_976030955751234_8987071490918068161_o.jpg